מחלות אף אוזן גרון

 • מחלות של בלוטות הרוק בחלל הפה
 • נגעים/גידולים בחלל הפה
 • דלקת שקדים חריפה
 • קושי בבליעה/כאב בבליעה
 • צרידות (חדשה או כרונית)
 • שיעול מתמשך
 • ריח רע מהפה
 • צרבות
 • נגעים על פני מיתרי הקול
 • אוזניים בולטות (אסטטיקה)
 • נקב בעור התוף
 • דלקת אוזן חיצונה
 • דלקת אוזן תיכונה
 • ירידת שמיעה הולכתית
 • דלקת של העצם מסביב לאוזן התיכונה (המסטואיד)
 • כולסטאטומה
 • ירידת שמיעה תחושתית-עיצבית פתאומית
 • ירידת שמיעה על רקע חשיפה לרעש או בעקבות הגיל
 • טינטון וסחרחורת
 • חסימה בנשימה אפית
 • סטיית מחיצה וכונכיות מוגדלות
 • אדנואידים מוגדלים (שקד שלישי)
 • סינוסיטיס (דלקת של הסינוסים) 
 • פוליפים
 • ״ממצא חריג״ באף או בסינוסים
 •  נזלת אלרגית ושאינה אלרגית
 • ניתוח אף פלסטי
 • בלוטת התריס (Thyroid gland)
 • בלוטות יותרת התריס (Parathyroid glands)
 • בלוטות הרוק התת לסתיות (Submandibular glands)
 • בלוטות הרוק הגדולות (Parotid glands)
 • בלוטות למיפה צוואריות
 • ציסטה מולדת (תירוגלוסלית TGDC או ברנכיאלית)
 • שיתוק עצב הפנים (Bell's Palsy)